Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
06/05/2021 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2021,05,06,03,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Chelsea FC) VS (Real Madrid)
  1TDM (Sports)
  2HK NOW 643
  1Cabel TV 616
  1Cabel TV 656
  1CCTV5
  1TVB Network Vision 303 Channel
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:47 07/05/2021)