Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
31/03/2021 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2021,03,31,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Luxembourg) VS (Bồ Đào Nha)
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  1TDM (Sports)
  2021,03,31,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Wales) VS (Séc)
  1Cable TV 603
  2021,03,31,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Bỉ) VS (Belarus)
  1CCTV5
  1TDM(Entretenimento)
  2021,03,31,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Slovakia) VS (Nga)
  1Cable TV 662
  1Cable TV 602
  2021,03,31,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Shenzhen Aviators) VS (Sichuan Blue Whales)
  1CCTV5
  2021,03,31,23,59,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Armenia) VS (Romania)
  1TDM (Sports)
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:44 01/04/2021)