Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
29/03/2021 Thứ hai
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2021,03,29,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Bulgaria) VS (Ý)
  1TDM(Entretenimento)
  2021,03,29,02,45,00Loading...731[Vòng loại châu Âu World Cup]Vòng loại World Cup khu vực châu Âu:(Romania) VS (Đức)
  1TDM (Sports)
  1Hong Kong Open TV 77
  2021,03,29,15,30,00Loading...75[CBA]CBA:(Shenzhen Aviators) VS (Fujian Sturgeons)
  1GDTV2
  2021,03,29,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Golden Bulls Triết Giang) VS (Guangdong Southern Tigers)
  1GDTV2
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:57 30/03/2021)