Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
24/03/2021 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2021,03,24,10,00,00Loading...65[NBA]NBA:(Portland Trail Blazers) VS (Brooklyn Nets)
  1GDTV2
  2021,03,24,19,35,00Loading...75[CBA]CBA:(Guangdong Southern Tigers) VS (Ducks Bắc Kinh)
  1GDTV2
  1CCTV5
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  2021,03,24,20,00,00Loading...75[CBA]CBA:(Guangzhou Loong Lions) VS (Nanjing Monkey Kings)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 19:10 25/03/2021)