Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
24/02/2021 Thứ tu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2021,02,24,02,00,00Loading...41[Giải Ngoại Hạng Anh]Giải Ngoại Hạng Anh:(Leeds United) VS (Southampton)
  1Macau Cable TV Channel 3
  2HK NOW 621
  2021,02,24,04,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Atletico de Madrid) VS (Chelsea FC)
  2HK NOW 643
  1Cabel TV 616
  1Cabel TV 656
  1TDM (Sports)
  1TVB Network Vision 303 Channel
  2021,02,24,04,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Lazio) VS (Bayern Munich)
  2HK NOW 644
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  1TDM(Entretenimento)
  1CCTV5
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:47 25/02/2021)