Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
18/02/2021 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
  •  
  • Môn thể thao
  • thời gian
    

Số liệu đảng tải...
2021,02,18,02,00,00Loading...41[Giải Ngoại Hạng Anh]Giải Ngoại Hạng Anh:(Burnley) VS (Fulham)
1Macau Cable TV Channel 3
2HK NOW 621
2021,02,18,02,00,00Loading...131[Primera Liga - Tây Ban Nha]La Liga - Tây Ban Nha:(Levante) VS (Atletico de Madrid)
2HK NOW 632
2021,02,18,04,00,00Loading...141[Ligue 1 - Pháp]Ligue 1 - Pháp:(Marseille) VS (Nice)
1Cabel TV 615
1Cabel TV 655
2HK NOW 639
1TVB Network Vision 302 Channel
1Macau Cable TV Channel 34
2021,02,18,04,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(FC Porto) VS (Juventus)
1TVB Network Vision 303 Channel
2HK NOW 643
1Cabel TV 616
1Cabel TV 656
1TDM (Sports)
1CCTV5
2021,02,18,04,00,00Loading...121[UEFA Champions League]UEFA Champions League:(Sevilla) VS (Borussia Dortmund)
2HK NOW 644
1Cable TV 601
1Cable TV 661
1TDM(Entretenimento)
1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
2021,02,18,04,15,00Loading...41[Giải Ngoại Hạng Anh]Giải Ngoại Hạng Anh:(Everton) VS (Manchester City)
1Macau Cable TV Channel 3
2HK NOW 621
Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:54 19/02/2021)