Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
23/03/2020 Thứ hai
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2020,03,23,16,30,00Loading...701[Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a]Australia League A:(Newcastle Jets FC) VS (Melbourne City)
  2HK NOW 639
  1Cabel TV 615
  1Cabel TV 655
  1TVB Network Vision 302 Channel
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:02 24/03/2020)