Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
05/08/2019 Thứ hai
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2019,08,05,07,30,00Loading...251[Giải Nhà Nghề Mỹ MLS]Giải Nhà Nghề Mỹ:(Washington D.C. United) VS (Philadelphia Union)
  2HK NOW 639
  1TVB Network Vision 302 Channel
  1Cabel TV 615
  1Cabel TV 655
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:01 06/08/2019)