Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
16/08/2019 Thứ sáu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2019,08,16,03,00,00Loading...111[UEFA EL]UEFA Europa League:(Espanyol) VS (FC Luzern)
  1GDTV2
  2019,08,16,19,35,00Loading...485[Đấu giao Hữu]FC:(Nữ Trung Quốc) VS (Nữ Puerto Rico)
  1CCTV5
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:05 17/08/2019)