Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
01/08/2019 Thứ năm
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2019,08,01,01,00,00Loading...461[Giao Hữu Các CLB]Giải giao hữu:(Liverpool) VS (Lyonnais)
  1Cable TV 661
  1Cable TV 601
  2019,08,01,02,30,00Loading...1291[Audi Cup]Audi Cup:(Bayern Munich) VS (Tottenham Hotspur)
  1Cable TV 602
  1Cable TV 662
  1Hong Kong Open TV 77
  2019,08,01,08,00,00Loading...461[Giao Hữu Các CLB]Giải giao hữu:(MLS All-Stars) VS (Atletico de Madrid)
  2HK NOW 638
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:05 02/08/2019)