Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
11/10/2019 Thứ sáu
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
  
  Số liệu đảng tải...
  2019,10,11,02,45,00Loading...161[EURO Cup]UEFA EURO:(Slovakia) VS (Wales)
  1Cable TV 602
  1Cable TV 603
  1Cable TV 604
  1Cable TV 662
  2019,10,11,02,45,00Loading...161[EURO Cup]UEFA EURO:(Croatia) VS (Hungary)
  1Cable TV 601
  1Cable TV 661
  1TDM(Entretenimento)
  2019,10,11,02,45,00Loading...161[EURO Cup]UEFA EURO:(Nga) VS (Scotland)
  1Cable TV 605
  2019,10,11,02,45,00Loading...161[EURO Cup]UEFA EURO:(Hà Lan) VS (Bắc Ireland)
  1TDM (Sports)
  1Cable TV 602
  1Cable TV 662
  2019,10,11,16,30,00Loading...701[Hạng Nhất Ô-xtrây-li-a]Australia League A:(Adelaide United) VS (Sydney FC)
  1Cabel TV 655
  1Cabel TV 615
  1TVB Network Vision 302 Channel
  2HK NOW 639
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 23:55 12/10/2019)