Thể thao 7M · Đưa vào lưu trữ
 
Phương thức xem

Phân loại kênh truyền hình


Phân loại tiết mục
 •  
 • Môn thể thao
 • thời gian

 • Tất cả hạng mục thể thao
  • 
   
  Số liệu đảng tải...
  2018,07,16,02,00,00Loading...251[Giải Nhà Nghề Mỹ MLS]Giải Nhà Nghề Mỹ:(Atlanta United FC) VS (Seattle Sounders)
  1TVB Network Vision 303 Channel
  2SuperSports 2 HD
  2018,07,16,06,00,00Loading...251[Giải Nhà Nghề Mỹ MLS]Giải Nhà Nghề Mỹ:(Los Angeles FC) VS (Portland Timbers)
  2SuperSports 2 HD
  1TVB Network Vision 302 Channel
  2018,07,16,19,30,00Loading...485[Đấu giao Hữu]FC:(Nữ Trung Quốc) VS (Nữ Australia)
  1CCTV SPORTS EVENT CHANNEL
  Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật: 09:52 16/07/2018)